Välkommen

Du har redan tagit första steget mot att må bättre

Viste du att Socialstyrelsen rekommenderar KBT framför medicinsk behandling i 9 fall av 10 vid ångest och depression?

En behandlare som bryr sig om kvalité mäter och redovisar sina resultat.  

 
Pregnant Woman Enjoying her Drink
Reading Corner

0739 252540

© 2017 by Antony Peiris