Looking Out of a Skyscaper
 

Vilka bäst på samtalsterapi? 

Vilka arbetar med samtalsterapi?

Det finns många olika yrkeskategorier som arbetar med samtalsterapi eller beteendehälsovård som det även kallas. Några av de vanligaste är psykologer, psykoterapeuter, socionomer och sjuksköterskor. Fokus i denna artikel är inte vad som skiljer de olika yrkes titlarna åt. Utan artikeln fokuserar på vilka är som bäst.


Vad menas med bäst?
De som är bäst är de som får bäst resultat.  Alltså de som jämfört med andra skapar störst och mest ihållande positiv förändring i sina klienters upplevda livskvalité. De som med liknande klienter som andra, kontinuerligt lyckas skapa en större och mer långvarig förbättring av deras klienters upplevda livskvalité.   
 

Innan du läser vidare kan de vara skönt att veta att: 

De flesta behandlare är bra. Får du terapi av en genomsnittlig behandlare så har du 80% chans att klara dig bättre än vad du gjort utan terapi. Klienter till en genomsnittlig behandlaren får enligt forskning samma effekt som klienter som får psykofarmaka. Det som gör terapin överlägsen är att effekten håller i sig efter mycket bättre efter avslutad behandling. Det finns inte heller något som tyder på att terapi skulle orsaka viktökning, känsla av att vara avtrubbad, eller sexulla problem, vilka är några av de vanligaste biverkningarna av psykofarmaka.

Forskningen om vilka behandlare som är bäst.

Forskarna Scott D. Miller och Bruce Wampold som bland annat sammanställt forskning om resultat av samtalsterapi från de senaste 50 åren och står även för den största studien av resultat av samtalsterapi genom tiderna. 
 

Forskningens resultat chockerade alla: 

Det går inte att veta vilka som är bäst genom att titta på

Terapeutens ålder, kön, år av erfarenhet, år av utbildning, yrkestitel eller legitimering.
En erfaren behandlare betyder inte en bra behandlare. Att behandlaren är utbildad psykolog, en psykterapeut, sjuksköterska eller socionom är sak samma, i alla fall när det gäller vilka resultat du kan förvänta dig. Förutsatt att den som behandlar dig använder sig av någon slags metod som anses fungera. Men valet av metod har mycket liten betydelse. 

De bästa behandlarna är 
På sätt och vis vem som helst. Det som urskiljer de bästa från deras kollegor är att de ängar betydligt tid åt att medvetet öva på de saker som kommer att bli till störst nytta för deras klienter. För att göra detta krävs det att behandlaren skaffar sig kontinuerlig feedback från sina klienter samt mäter sina resultat. Att de studerar sitt eget beteende för att göra små justeringar i linje med vad deras klienterna önskar. De bästa behandlarna vet sällan själva att de är bäst, men de är inte heller rädda för att mäta sina resultat och ta reda på hur de förhåller sig till andra eftersom de hela tiden vill bli bättre. 


Så om du vill hitta en bra behandlare fråga hur behandlaren mäter sina resultat och hur de vet hur de förhåller sig till genomsnittet. 


Intresserad ? 

Arbetar du själv med samtal och är intresserad av verktyg som hjälper dig utvecklas som behandlare?  Eller bor du i Göteborg och vill hitta en behandlare som kan förbättra din livskvalité tveka inte att kontakta oss.