När jag skriver resultat menar jag en ökning av nivå av tillfredsställelse inom följande fyra områden.

Individuellt - Personligt välbefinnande
Nära relationer- Familj och andra nära relationer
Socialt - Arbete, skola, vänner
Allmänt - Livet som helhet välbefinnande

Efter bara 2 till 4 träffar skattar mina klienter i genomsnitt  sin tillfredsställelse med dessa områden 69% högre än när de först kom till mig.

 

 

 

Om detta låter som en stor effekt så förstår jag dig. Men min effekt är i linje med många andra behandlare som kontinuerligt mäter sina resultat. 

För dig som studerat forskningsmetodik så har jag en effektstorlek på 0.82. Vilket betyder att du som väljer att komma till mig har 82 chans att må bättre än vad du teoretiskt skulle ha gjort om du inte gjorde det.

 

Så hur bra är jag? Det återstår att se behöver behandla fler klienter för att få korrekt data. Som det ser ut just nu så verkar jag vara bättre en genomsnittet men långt ifrån de som anses vara världens bästa.
 


*Jag mäter framsteg och motgå och uppdaterar siffran varje månad. Jag använder mig av den internationellt erkända skalan ORS samt programvara utvecklad för kvalitetssäkring av behandlingsutfall av psykiatrisk behandling. Jag ber dig dock att ta siffrorna med en nypa salt eftersom jag ännu ej behandlat över 60 klinter, vilket innebär att jag ännu inte uppfyller de etablerade kraven för att statistiskt pålitligt kunna mäta mina behandlingsutfall. 

Vem är jag?


Jag heter Antony Peiris, jag älskar att lära mig om hur vi människor fungerar och har de senaste 10 åren fördjupat mig inom olika områden inom psykologi.  Jag är socionom i grunden ,men har vidareutbildat en hel del och fördjupar mig just nu i KBT.  Jag har även fördjupat mig i kvalitetssäkring av psykoterapi. Det som gör mig tämligen unik är att jag är väl insatt i forskning om vad ger dig som klient störst chans att uppleva en lyckad psykoterapibehandling. Och att jag även använder mig av de metoder, programvaror och verktyg för att säkerställa goda behandlingsresultat inom psykoterapi, som togs fram på grund av insikterna från den forskningen. Allt för att ge dig de bästa förutsättningarna för att få det stöd du behöver. 


 

Mina resutlat