top of page
Tredje vågens KBT: Inner_about

Tredje vågens kognitivbeteendeterapi

Den senaste uppgraderingen av kognitiv beteendeterapi är den så kallade tredje vågens KBT.   
KBT är samlingsnamn för en stor mängd metoder som bygger på inlärningsteori. Det är en mycket resultatinriktad terapiform ,där målet är att du redan efter ett fåtal träffar skall uppleva en positiv förbättring ditt dagliga liv.  

 I tredje vågens KBT integreras gammal visdom med nya tekniker.  Det innebär i praktiken att vi även vid behov kan använda oss av tekniker för att öka acceptans och medveten närvaro (mindfulness).  Träning i medveten närvaro handlar  i grunden om att skaffa dig mer makt över att styra ditt mentala fokus och dina reaktioner. 

bottom of page